تجهیزات فشار ضعیف
تجهیزات فشار متوسط
رله های حفاظتی
درایو و سافت استارتر
اتوماسیون صنعتی
تجهیزات کنترل و اندازه گیری
تجهیزات بانک خازنی
روکش حرارتی
ابزار دقیق
تابلو برق
سیستم های اعلام حریق
021-2842-3713